[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Kompletterande handlingar och kallelse KF11Ärade KF, 
Kompletterande handlingar till KF 10 innehåller några tilläggsyrkanden från
ett par kf-ledamöter angående verksamhetsplanen och de bordlagda frågorna.

Kallelse till KF 11 har gått ut skriftligen för länge sedan på andra
KF-kallelser och har även beslutats om på KF vilket datum det ska vara. 
Nu finns även ett dokument som bara behandlar detta möte på webben.

http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/kallelse-KF11.doc
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/kallelse-KF11.pdf
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/komp-handlingar-kf10.doc
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/komp-handlingar-kf10.pdf

/Anna