[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

påminnelse anmälan KF10 (senast to 26/4)Ärade Kårfullmäktige!

Nu på torsdag den 26 april är
sista dagen för att anmäla närvaro
på KF10 (tisdag 1/5 16.03-22,   OBS TIDEN!
Nya matsalen, kårhuset Nymble).

När detta skrivs har vi mottagit
anmälningar från IsC och KC.

Anmälan sker som alltid sektionsvis
och skickas, lika självklart, alltid till
talman@ths.kth.se

Kom även ihåg att ange eventuella
födoämnesallergier samt religiösa-
alternativt andra övertygelser som 
påverkar det önskade födointaget.

Vänligen
Talmanspresidiet tillika Påminnelseriet
genom Andreas