[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Handlingar till KF 11Ärade KF,

Nu är handlingarna färdiga.

http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/handlingar-kf11.doc

http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/handlingar-kf11.pdf (fungerar från 3/5)

Det vore roligt om något klubbmästeri eller annan förening kunde tänka sig
att laga ihop maten till kårfullmäktige nästa gång. Hör med ert eget och säg
att de kan tjäna en slant på kalaset.

Jag skulle också tycka det var roligt om alla som kommer på KF-11 har
sektionskläder på sig.

Väl mött!
/Anna Edebo, Talman