[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

påminnelse anmälan KF11 (senast to 10/5)Ärade Kårfullmäktige!
Nu på torsdag den 10 maj är
sista dagen för att anmäla närvaro
på KF11 (tisdag 15/5 18.03-22,  
Seminarierummet, kårhuset Nymble). OBS Lokalen!

När detta skrivs har vi mottagit
anmälningar från I.

Anmälan sker som alltid sektionsvis
och skickas, lika självklart, alltid till
talman@ths.kth.se

Kom även ihåg att ange eventuella
födoämnesallergier samt religiösa-
alternativt andra övertygelser som 
påverkar det önskade födointaget.

Vänligen
Talmanspresidiet tillika Påminnelseriet
genom Andreas