[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Entledigande...Hej!

Det här är en liten sen förfrågan men jag hoppas ingen har något emot den...

På KF den 15 maj kommer jag att försöka få in en punkt om entledigande på
föredragningslistan. Detta för att be om att bli entledigad från mitt mandat
i KF och för vår suppleant. Jag har, som bekant, blivit vald till en
förtroendepost inom THS och det ser inte bra ut om jag har en plats i KF
samtidigt som jag företräder THS som arvoderad. Vår suppleant gör annat och
är inte längre delaktig i mediesektionen och vill också bli entledigad.

Är någon emot detta skulle jag vilja att denne e-postar mig och talar om
det. Detta för att slippa ta upp frågan om det inte är någon idé att göra
det...

Med vänliga hälsningar

Roger Andersson //
mediesektionens ordförande