[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Kompletterande handlingarHejsan KF,
Nu ar det dags for det sista KF-sammantradet for i ar.
Kompletterande handlingar finns
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/komp-handlingar-KF11.doc
http://www.ths.kth.se/inalvor/kf/komp-handlingar-KF11.pdf
Dessa ar dock inte kompletta (trots att man kan tro det av namnet), dar 
saknas bilaga fran Karspexet och Armadas rapport som var inne i tid. Dessa 
ar dock bifogade detta mail.

Observera att det endast ar 30 ledamoter med rostratt anmalda till detta 
mote (da har vi visserligen inte hort nagot fran B, IsK och M). Det innebar 
att om fler an tva ar forsenade ar vi inte beslutsmassiga och kan inte 
borja motet. Jag vill ocksa paminna om att min onskan infor detta 
verksamhetsarets sista mote ar att alla som kanner for det kommer kladd i 
sektionskladsel. De arvoderade far ha hogtidsdrakt.

Vi ses i seminarierummet i karhuset 18.03 pigga och glada pa tisdagkvall.

Har foljer rapporterna


Karspexets stormote har valt Par Bage till Directeur for Karspexet
2001/2002.
Par ar numera utexaminerad civilingenjor, men var tidigare studerande vid
Vag och vatten-sektionen.

Han borjade i Karspexet Rockefeller 1996 och har varit med i PR och
QM(Qlubbmasteriet).
1997 var Par PR-chef och satt da i directionen. Dessutom var han PR-chef 
for
Karspexets
130-arsjubileum samma ar.

Under sin tid pa KTH har Par hunnit med en hel del andra fortroendeuppdrag,
bl.a.:

Pa THS
Ansvarig for Karens dag   1997
Forvaltningsutskottet    1996-1998

Pa Vag och vatten
Vice Spexdirektor KVSIF   1996-1997
Overphosare         1996
Studeranderep. i Inst. for Infrastruktur och Samhallsplanerings styrelse.
              1995-1996
Spexdirektor, KVSIF     1995-1996
Studienamnden        1995-1997
Jubileumsgeneral (VoV 85ar) 1995

Par har Karspexets fulla fortroende och vi hoppas att ni instammer.

Med vanlig halsning //
Karspexet genom Ulrika Kihlander, Directries 2000/2001

ARMADAS rapport till KF

ARMADA
Jag skissar pa en inbjudan till Armada, som detta ar kommer skickas ut i 
form av ett vykort i borjan av maj.

ARMADA INTERNATIONAL
Jag hade mote med Xybernaut nu i veckan angaende medverkan pa 
internationella Armada och om andra mojliga samarbetssatt.
Xybernaut ar ett tyskt dataforetag som tillverkar datorer for bilindustrin.
De kanske kan vara intressanta som huvudsponsor for internationella Armada.
Inbjudan till internationella Armada kommer skickas ut i mitten pa maj, och 
i ar finns det bra potential for massan att vaxa till minst det dubbla.

ROS-dagen
ROS-dagen blev lyckad, aven om vi inte gick med rekordvinst sa ur 
nyttosynpunkt for studenterna. Nasta ar bor man kunna utvidga med fler 
rekryteringsforetag, och darmed en storre vinst, men aven med fler som 
enbart erbjuder sommarjobb.
Detta ar nagot jag har lagt till i verksamhetsplanen for 01/02.
ARG
Jag var pa mote med ARG i Linkoping, SAAB Aerospace var vard for motet.
Vi diskuterade bl.a. prissattning pa monteryta for arbetsmarknadsdagarna.
Vi diskuterade aven samordning av anmalan till arbetsmarknadsdagarna.

Helena Bergstrom
Projektledare ARMADA 2001


___________________________________________________________
Anna Edebo
Backgardsvagen 36, 4tr
143 42 Varby

08-612 53 07
0708-159487