[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

nomineringsanmodan tillförordnad studentradiochefKåren söker en tillförordnad studentradiochef
Från den första juli så har kåren ingen studentradiochef, detta skulle resultera i att kåren är tvungen att stänga radion. Kårfullmäktige har dock antagit en budget för studentradion vilket visar på en vilja att THS skall bedriva radioverksamhet även under 01/02. Kårstyrelsen kommer därför att välja en tillförordnad studentradiochef med mandatperiod till det första kårfullmäktigemötet hösten 2001 om lämplig kandidat finns. Intresserade skall inkomma med en skriftlig presentation innan sista ansökningsdag.

Sista ansökningsdag 2001-06-12
Kontakta: Martin Gutberg, vordf@ths.kth.se
 
"STUDENTRADION 95TRE är alternativet i etern. Prgramutbudet är brett och erbjuder humor och kultur, nyhetsmagasin, nishchade musikprogram och information om Stockholms studentliv. Studentradion sänder alla dagar i veckan på frekvensen 95,3 MHz. Sändningarna sker från den egna studion i kårhuset Nymble. Studentradion drivs i dag av 40 entusiastiska studenter, och samarbetar med radiostationerna på Stockholms Universitet och Handelshögskolan."
_____________________________________________
 
Martin Gutberg  vice ordförande
Tekniska Högskolans Studentkår
 
100 44 STOCKHOLM
Tfn:      08-790 98 85
Mobil: 070-790 98 85
Fax:     08-20 62 03
e-post: vordf@ths.kth.se
Hemsida: www.ths.kth.se
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 15
_____________________________________________