[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Påminnelse om bostadsdeligationenHej KF,
ville bara påminna om bostadsdeligationen. Jag har fortfarande inga namn. Om vi inte får fram någon kommer KTH-studerandes chans att få igenom överklaganden att försämras då det inte finns någon där som vet våran studiesituation (en parentes: det är oproportionellt många KTH-studerandes ärenden som behandlas då vi har en så ojämn poängtillförsel). Så se till och rota fram någon vettig, det brukar vara någon som har arbetat med studiesociala frågor.
Längst ner i mailet finns ursprungsmailet. Studentrådet är på onsdag.
 
Hoppas att ni tar era tenor så att ni inte blir utsparkade ur en SSSB-lägenhet
/Martin
 
_____________________________________________
 
Martin Gutberg  vice ordförande
Tekniska Högskolans Studentkår
 
100 44 STOCKHOLM
Tfn:      08-790 98 85
Mobil: 070-790 98 85
Fax:     08-20 62 03
e-post: vordf@ths.kth.se
Hemsida: www.ths.kth.se
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 15
_____________________________________________
 
Platts i Bostadsdelegationen SSCO/SSSB
THS har av hävd minst en plats här. Under våren har det funnits vakantsatta platser i deligationen och val kommer att tas upp till studentrådet den 30 maj.
Bostadsdelegationen  prövar förturs-, förlängnings- och anståndsärende. Sökanden som på grund av sjukdom, handikapp, sociala förhållanden eller andra synnerliga skäl har ett omedelbart behov av studentbostad kan ansöka om förtur hos Bostadsdelegationen . Bostadsdeligations verksamhet styrs av egna stadgar och av instruktion fastställd av SSCO:s styrelse.
Det är viktigt att THS har någon där som studerar på KTH för att det inom delegationen skall finnas kunskap med våra studievillkor.
För mer information ring Johanna Nilsson vice ordförande SSCO 08-674 76 62 eller vordf@ssco.se