arstatunnel

Den 20:e April var det öppet hus, förlåt, öppet hål hos Södra Länkenbygget. Thomas, Johnny, Magnus och jag skulle så klart dit för att kolla in det nya hålet i berget. Intresserad av infrastruktur och teknik som vi är kunde vi ju bara inte missa detta tillfälle, även om det innebar att vi fick gå upp tidigt för att vara där vid öppnandet klockan nio.


busstur

För att få en överblick över läget, så började vi med bussturen genom tunneln. Fotomöjligheterna var få, däremot blev det väldigt tydligt att tunnelbygget innehåller många steg till färdig tunnel. När själva sprängningarna är gjorda är resultatet extremt rått och på vissa ställen var gatan mera likt en grusgrop - inte allts så fint som här - och bussföraren passerade med stor försiktighet. Sedan kommer gatan på plats och det går att ta sig fram någorlunda smidigt.


tunnelbyggarna-maskin

Efter att det finns en gata att köra på kläs tunneln på nedre hälften av väggarna och på taket. Till dessa använs några specialmaskiner, till exempel den här takplattsläggaren. Bredvid står några av alla arbetarna som fanns på plats denna lördag för att svara på publikens många frågor. Det verkade så att många ville informera om sitt arbete som de annars gör i det dolda.


leif-visar-elstegar

Vi fick en ingående visning av infrastrukturen bakom. Kabeltunnlar, teknikutrymmen, el och kommunikation. Vi insåg snabbt: Många kilometer kabel blir det.


arstatunnel37-saint

Efter att ha kollat in teknikutrymmen, så blev vi guidade genom gångarna som ingen längtar efter att använda: Nödutrymningsvägarna. Tunneln är byggt som två skilda rör och om det blir brand i den ena, så räknar man med att kunna använda den andra som utrymningsväg. Därför finns det tvärtunnlar med brandslussar. Avståndet mellan dessa är 100-150m och den här leder från Årstatunneln (som röret mot väster heter) till Hammarbytunneln (som röret mot öster är döpt till). Som synes smyger helgonet runt bakom de designade betongbarriärerna.


turbin-thomas

När bilarnas fartvind inte räcker till för att ventilera tunneln, främst vid köbildning, kan man dra igång två sådana här fläktar. Thomas är en stor kille, men till och med han ser liten ut jämfört med den här prylen. Det borde vara drag i det rummet när vispen är på.


turbinskuggor

Vi kunde ha stannat hela dagen, men det var bara öppet halva. Reklam för ett omstridd projekt, javisst. Men oberoende vad man tycker om det politiska beslutet och om utsläppen kommer att öka elle minska, så var det bra att visa upp infrastruktursatsningen nu när det fanns möjlighet till det. När trafiken är påsläppt är det för sent.


Kom ihåg att jag har copyright på mina bilder, så nej, du får inte göra mer än att titta på de i din egen dator, men om du vill använda något av mina bilder går det att maila och fråga mig.

Please remember that I have the copyright on my pictures, so no, you are not allowed to do anything with them but looking at them on your computer. However, if you want to use one of my pictures, why not drop me an email and ask?

Harald <haba@stacken.kth.se>