[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Mer specifikt om utbildningen
Bästa Kårfullmäktige,

Här följer en mer detaljerad beskrivning av kårfullmäktigeutbildningen.

Kårfullmäktigeutbildningen:

Utbildningen är speciellt till för de nya delegaterna, men gamlingar är 
självklart också välkomna. Vi kommer att gå igenom THSs uppbyggnad och 
organisation, KTHs organisation, THSs stadgar och speciellt det som rör 
kårfullmäktiges arbete, mötesteknik (t ex. vad betyder alla konstiga ord, 
ordningsfråga, sakupplysning, röstprotokoll och när får de användas?) och 
förhoppningsvis kommer även ett föredrag om studenthistoria.
Utöver detta ämnar vi ha diskussionsgrupper och fallstudier där målet är att 
försöka definiera meningen med kårfullmäktiges arbete och vad kårfullmäktige 
förväntar sig av styrelsens arbete.

Vi kommer att dela ut budget och verksamhetsplan, resultat och årsberättelse 
från förra verksamhetsåret, stadgar och andra papper som ni kommer att 
behöva som leddokument under året. För att utbildningen ska bli så givande 
som möjligt förväntas ni ha läst igenom dessa papper till 
utbildningstillfället.

Utbildningsmaterialet hämtas hos kårstyrelsen under veckan innan i pärmar 
som vi kommer att göra i ordning åt er. Vill ni redan nu studera 
kårfullmäktiges arbete kan ni läsa till exempel gamla protokoll och stadgan 
på
http://www.ths.kth.se/ths/kf/info.htm

Efter utbildningen, cirka 18.00, bjuder vi på middag i Kröken så att alla 
kan börja knyta kontakter och testa debattförmågan under gemytligare former. 
När alla känner sig mätta och belåtna kommer programgruppen att  öppna baren 
har vi hört.

Anmälan till kårfullmäktigeutbildningen vill vi inkommer sektionsvis 
(arvoderade i så stor grupp som möjligt) per e-post senast torsdagen den 
sjunde september. Kallelse kommer även att utgå skriftligen.

Väl mött
/Talmanspresidiet
Anna Edebo och Andreas Olsson
________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com