[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

KF-möten och utbildning.


Bästa Kårfullmäktige,

Hoppas sommaren är till belåtenhet. Här kommer kårstyrelsens och 
talmanspresidiets förslag på mötesdatum för nästa verksamhetsår och en 
beskrivning av kårfullmäktigeutbildningen.

Vi från talmanspresidiets sida vill poängtera att både ordinarie ledamöter 
och suppleanter är kallade till alla nedanstående möten. Det gör inget om 
sektionen är överrepresenterad, suppleanterna har precis samma rättigheter 
att delta i debatten som de ordinarie ledamöterna, enda skillnaden är att 
man inte får rösta i besluten.
Till varje kårfullmäktigesammanträde serveras middag med kaffe till de som 
anmält att de tänkt närvara. Ingen anmäld – ingen middag (gäller även de 
arvoderade).

Kårfullmäktigeutbildning: Söndag 17 september 10.00-17.00 i kårmatsalen med 
efterföljande middag för de som vill. Under dagen bjuder vi på lunch och 
fika. Till middagen får man ta med sig vad man vill dricka.

Kårfullmäktigesammanträde 1: Tisdag 3:e oktober 18-22 i kårmatsalen.

Kårfullmäktigesammanträde 2: Tisdag 7:e november 18-22 i kårmatsalen.

Kårfullmäktigesammanträde 3: Tisdag 5:e december 18-22 i kårmatsalen.

Kårfullmäktigesammanträde 4: Tisdag 6:e februari 18-22 i kårmatsalen.

Kårfullmäktigesammanträde 5: Tisdag 13:e mars 18-22 i kårmatsalen.

Kårfullmäktigesammanträde 6: Tisdag 3:e april 18-22 i kårmatsalen.

Kårfullmäktigesammanträde 7: Tisdag 2:a maj 18-22 i kårmatsalen.

Som ni ser är detta första tisdagen i varje månad, förutom i mars då detta 
sammanfaller med tentamensperiod och vi därför föreslår att lägga mötet 
påföljande tisdag. Mötena kan inte börja tidigare än 18 med hänsyn till 
ingenjörssektionerna som kan ha svårt att hinna i tid till mötena annars. 
Eftersom det är önskvärt att ha mötena i kårhuset går också måndag och 
torsdag bort då filmnämnden visar film i kårmatsalen.

Om detta skulle visa sig helt omöjligt för någon sektion så finns det alltid 
möjlighet att ändra på datumen. Betrakta dock detta som en riktlinje och 
försök att lägga styrelsemöten så att ni kan ta upp de viktigaste frågorna 
på kårfullmäktige med er sektion och få deras åsikt.

Inför varje möte sker följande, enligt THSs stadgar:
4 veckor innan: Kallelse utgår
3 veckor innan: Motions + interpellationsstopp
2 veckor innan: Ordinarie handlingar i era fack.
1 vecka innan: Följdmotions + enkel fråga-stopp.
5 dagar innan: Kompletterande handlingar (Vanligtvis de arvoderades 
rapporter och följdmotioner)


Väl mött!

/Talmanspresidiet
Anna Edebo & Andreas Olsson

________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com