Extramöte våren 2011

Härmed kallas du som är medlem i Stacken till extramöte 2011, torsdagen den 21:e april klockan 19 i sal Q24 på Kungliga Tekniska Högskolan.

Vi håller i ett extramöte för att handlägga punkterna 8 till 10 pga. tidigare utebliven ekonomisk redovisning.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan vårmötet) har du rätt att rösta på vårmötet. För studerande är avgiften 111 kronor, för övriga är den 211 kronor.