Föreläsning inom text-detektering i foton

3 mars kl. 19 i Q22.

Stellan Lagerström håller en föreläsning i Q22 om text-detektering i foton enligt Viola&Jones metod ("Harr-like features", integralbilder, detektorkaskader och Adaboost).

Stellan har arbetat med mobilt datastöd för synskadade i Kalifornien de senaste 6 åren där text-detektering har används för att identifiera text från en bild.

Föreläsningen är den första i en serie föreläsningar som Stacken kommer hålla i under mars månad med start nu på torsdag.