Vårmöte 2012

Härmed kallas du som är medlem i Stacken till vårmöte 2012, torsdagen den 23:e februari klockan 19.30 i sal Q24 på Kungliga Tekniska Högskolan.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan vårmötet) har du rätt att rösta på vårmötet. För studerande är avgiften 112 kronor, för övriga är den 212 kronor.