News for year 2020

2020-02-27 Vårmöte 2020

Protokoll fört vid Stackens vårmöte 2020, torsdagen den 27:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan i Q24, en sal i närheten av Stackenlokalen.

Read more…

You are hereby invited to the Stacken spring meeting 2020, Thursday, February 27, at 19:30 at KTH Royal Institute of Technology in a room close to the Stacken club room.

Read more…