Integritetspolicy

Stacken är en datorförening på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige. Vi tillhandahåller ett flertal system och hanterar en del persondata. Vi sparar aldrig mer data än vad vi behöver rent tekniskt, administrativt eller juridiskt. Vi stänger konton på inaktiva medlemmar, och tar bort personuppgifter som inte längre är nödvändiga. Tidigare medlemmar kan enligt lag begära att blir helt bortglömda. Vi kan även lämna ut dina personuppgifter mot giltig identifikation.

Personuppgiftsansvarig på Stacken är Vice Ordförande som kan nås på vordf@stacken.kth.se

Medlemsdatabas

Stackens medlemsdatabas innehåller, namn samt kontaktuppgifter som e-post, postaddress samt telefonnummer. Har medlemmen tillgång till lokalen så lagrar vi även medlemmens KTH:s passerkortsnummer. Vi kan även lagra KTH-användarnamn för verifiering av medlemskap i THS. Övrig information som är rimlig för våra systems drift och funktion, som t.ex. lösenord kan sparas säkert i våra system.

Vid ansökan om medlemskap så kommer datan sparas i medlemssystemet för behandling av styrelsen. Ej godkända medlemsansökningar kommer tas bort.

Medlemsdata

Varje medlem kan välja att lagra data i Stackens system. Stacken har en låst datahall med begränsad tillgång. Stacken arbetar kontinuerligt att säkerställa att eventuell persondata behandlas enligt lag.

Föreningsmötesprotokoll

I mötesprotokollen nämns närvarande med sina användarnamn, dessa publiceras på Stackens hemsida. De närvarande medlemmarna kan välja att vara anonyma på det publicerade dokumentet, men det arkiverade och fullständiga mötesprotokollet lagras i låst utrymme enligt lag.

Stacken som personuppgiftsbiträde

Om andra föreningar vill hantera personuppgifter på Stackens resurser så kan Stacken agera personuppgiftsbiträde åt de andra föreningarna.