News & Calendar

Stackenförelänsning om Haskell - Torsdag 8/9 klockan 19

Marcus Dicander introducerar programspråket Haskell.

Read more…

2016-09-08

Marcus Dicander introducerar programspråket Haskell.

2016-09-01 Öppet hus

Alla intresserade välkomnas till Stackenlokalen

2016-08-22 Kårens dag

Stacken och andra kårföreningar träffar de nyantagna i kårhuset.

Stefan Berggren håller en stackenföreläsning om Ansible ( http://www.ansible.com ). Ansible är ett verktyg för att säkerställa konfiguration och installation av maskiner. Nivån kan anpassas från teoretisk introduktion till praktisk debuggning beroende på deltagarnas intresse.

To see all news for 2023 go to this page.