News & Calendar

E-post nere

Stackens server som hanterar e-post har haft problem från och till sedan den 13:e. Tyvärr har det tagit lite längre tid än normalt pga att många är bortresta.

Read more…

2018-07-22

2018-07-22 E-post nere

Stackens server som hanterar e-post har haft problem från och till sedan den 13:e. Tyvärr har det tagit lite längre tid än normalt pga att många är bortresta.

Vi trodde vi hade lagat servern i torsdags men tyvärr gick den ner igen i förrgår. Sedan dess har vi i stället spenderat tiden på att bygga upp en ny maskin.

Planen är som det ser ut i dag att få klart det viktigaste i dag.

Ber om ursäkt att servern var nere så länge, för att minska den risken för framtiden så kommer vi:

 • Övervaka servern och larma på annat format än e-post
 • Bygg något som klarar bortfall av en server
 • Gå igenom konfigurationen och gör det enkelt att snabbt återskapa

Mycket är redan klar av ovan.

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens ordinarie vårmöte, torsdag den 22 februari 2018 klockan 19:30 på Kungliga Tekniska högskolan i en sal nära Stackenlokalen (Q24).

1. Mötets öppnande

Stackens ordförande nsg förklarade mötet öppnat klockan 19:38.

2. Val av mötesordförande

Mötet valde nsg till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Mötet valde kaj till mötessekreterare.

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet fann sig vara stadgeenligt utlyst.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Punkt 10 a, "Fastställande av balansräkning" lades till, varpå dagordningen godkändes.

6. Val av justeringsmän

Mötet valde bg och medik till justeringsmän.

7. Tillkännagivande av röstlängd

11 närvarande, varav samtliga har betalat, är kårmedlemmar eller påstår sig ha betalat: nsg, stellanl, kaj, blgl, medik, andreldh, bg, poa, sib, perixon, fabian

Samt katy från en bit in i punkt 8.

8. Verksamhetsberättelse

Under våren har vi förnyat vår status som kårförening, enligt kårens nya striktare regler för medlemskap i kårföreningar. Stacken medverkade på kårens dag 25 augusti 2017, som vanligt fick vi in ett antal nya medlemmar. Under kårens dag driftsattes en ny webbsite med uppdaterat utseende och uppdateringsförfarande. Det finns dock en hel del material på de gamla siterna som fortfarande inte portats till nya sidan.

Under året har vi byggt en virtualiseringslösning, marlin och nemo, på vilken vi så småningom har driftsatt nya tjänster: nextcloud.stacken.kth.se, ett projekt för filsynk, kalender, etc, samt matrix, chat.stacken.kth.se, som är en federarad chat. Vi har ännu inte byggt färdigt ett smidigt system för att skapa nya konton på dessa, det kommer förhoppningsvis snart.

Stackomaten har fått ny hårdvara och mjukvara, och ett nytt trevligt "peta och scanna"-gränssnitt.

Lokalen har dessutom försetts med en stor skärm (55 tum), vilken sitter monterad på väggen och bakom stackens enda brandvägg.

Kåren har också bjudit in till kårföreningsmöten, för samverkan mellan kårföreningar och kåren eller mellan olika kårföreningar.

På grund av KTH:s nya organisation är vår gamla papperspostadress inte längre helt väldefinierad, så vi kommer troligen snart att byta papperspostadress.

Vi har infört en stadgeändring, som lästes en första gång på ett extra föreningsmöte 21 september och godkändes vid en andra läsning på det ordinarie höstmötet 30 november 2017.

9. Balansräkning

Föreningens kassör stellanl redovisade balansräkning enligt följande:

Datorföreningen stacken   2017-01-01     Perioden     2017-12-31
Tillgångar
Kontanta medel 3779,00 1024,00 4803,00
Postgiro 130 270,73 -8976,18 121 294,55
Skulder
stellanl, 3 IKEA-stolar -5794,00 5794,00 0,00
stellanl, moms på Dustin-order -1038,25 1038,25 0,00
nsg, Porto höstmöteskallelse -501,91 0,00 -501,91
---
Summa tillgångar/skulder 126 715,57 125 595,64
Resultat -1119,93

10. Revisionsberättelse

Föreningens revisorer Blgl (närvarande) och Lien (per epost) har granskat redovisningen och finner inga skäl till klagomål.

10 a. Fastställande av balansräkning

Mötet fastställde föreningens balansräkning enligt punkt 9.

11. Ansvarsfrihet för 2017 års styrelse

Mötet beviljade Stackens styrelse 2017 ansvarsfrihet.

Övriga frågor

Vi diskuterade om vi på något sätt kan utnyttja föreningens kapital för att locka nya medlemmar, företrädesvis aktiva studenter. Ett tänkbart exempel kan vara att betala någons resa till Stockholm för att hålla en Stackenföreläsning.

En dator med ballt grafikkort skulle också kunna vara något, för att driva den stora skärmen och/eller VR-utrustning.

Arduino / raspberry pies / annan labbutrustning skulle också kunna vara intressant.

Mötets avslutande

Nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:33.

--

Rasmus Kaj (kaj), Mötessekreterare

--

Olof Sjödin (medik), Justeringsman

--

Björn Grönvall (bg), Justeringsman

You are hereby invited to the Stacken spring meeting 2018, Thursday, February 22, at 19:30 at KTH Royal Institute of Technology in a room close to the stacken club room.

Please make sure you have paid your membership fees (unless of course you are a student member of the student union, or a honorary member of Stacken). If we have received it on time (before the meeting) you are eligible to vote. For student members of the student union, the Stacken membership is free, please bring your proof of membership.

The regular fee is currently 118 SEK and payable to PG 433 01 15-9, Stacken Computer Club. Don't forget to include your name and username (for everybody, if you pay for more than one person). Any questions can be adressed to styrelsen@stacken.kth.se.

Propesed agenda

 1. Start of meeting
 2. Choice of the meeting's chairman
 3. Election of meeting secretary
 4. The question of the constitutional announcement of the meeting
 5. Approval of the agenda
 6. Election of attestants
 7. Electoral register
 8. Annual report
 9. Balance sheet
 10. Auditors report
 11. Discharge for the 2017 Board
 12. Other issues
 13. End of meeting

Supporting membership

If you are one of those who temporarily terminated your membership, waiting for the opportunity to become a supporting member of the Stacken Computer Club, now is the time to end this wait. Reply to this letter and write that you want to become a support member.

Board of Stacken Computer Club, Olof Sjödin.

2018-01-23 Kårens dag

Stacken will be at the Student Union Day the 23rd Januari 2018. We will be there from 10 to 14. This is an excellent time to say hi, talk with us if there is something you like to know.

After the event, if you like to contact us see the page Forum. You are also welcome to our club room at any Thursday evening (after 7 PM).

Stacken

Stacken Computer Club is open for students or employees at the Royal Institute of Technology founded in 1978. We have a clubroom located in the Q-building where we have a room with a sofa, fridge, kitchen and of course plenty of computers. Also we have a server hall where we run several services like storage, email and web pages. The club is a student organization under THS, the official student union at KTH.

The club has plenty of knowledge among its members, we have everything from new students who are here to learn and use the clubroom to study, all the way to older members that have moved on and started to work with everything from programming to administration of large clusters of servers.

Thursday evenings from 7 PM are our traditional day where we meet in the clubroom and build something, debug a problem or discuss something interesting. If you are interested you are always welcome at any Thursday evening, knock at our door at the 2nd level in the Q-building.

Stacken på Kårens Dag

Membership

Membership in Stacken is completely free for THS members. For everyone else there is a fee of 117 kr/year.

Read more, or become a member.

To see all news for 2024 go to this page.