Nyheter för år 2010

2010-12-09 Höstmöte

Härmed kallas Stackens medlemmar till Stackens höstmöte 2010, torsdagen den 9:e december klockan 19 i sal Q24 på Kungliga Tekniska Högskolan.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 5. Val av mötessekreterare
 6. Frågan om dagordningens godkännande
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Val av styrelse
 9. Fastställande av firmatecknare
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av årsavgift
 13. Fastställande av budget
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Är du intresserad av stackens verksamhet? Kan du tänka dig att vara med i Stackens styrelse? Kontakta (valberedningen@stacken.kth.se)!

Läs mer…

2010-02-11 Vårmöte

Härmed kallas du som är medlem i Stacken till vårmöte 2010, torsdagen den 11:e februari klockan 19 i sal Q24 på Kungliga Tekniska Högskolan.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan vårmötet) har du rätt att rösta på vårmötet. För studerande är avgiften 110 kronor, för övriga är den 210 kronor.

Medlemsavgiften betalas till PG 433 01 15-9, Datorföreningen Stacken. Glöm inte att ange namn och username - samtligas, om du betalar för flera personer. Eventuella frågor kan ställas till (styrelsen@stacken.kth.se).

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 5. Frågan om dagordningens godkännande
 6. Val av justeringsmän
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Balansräkning
 11. Ansvarsfrihet för 2009 års styrelse
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande

Läs mer…