Föreläsning om Monotone

31 mars kl. 19.30 i Q24.

Stacken håller i en föreläsning om det distribuerat versionshanteringsprogrammet Monotone på torsdag 31 mars i Q24, kl. 19.30

Monotone är ett fritt distribuerat versionshanteringsprogram uppkommet 2003. Det är utformat för att kunna arbeta med utan nätverkskoppling mot ett lokalt repository för att senare synkronisera detta med andras genom ett effektivt nätverksprotokoll som har släktskap med rsync och liknande. monotone lägger fokus på förändringar i grupper av filer snarare än i varje fil för sig, har historikmedveten ihopslagning (merge), lättviktsgrenar och integrerad kodinspektion (review). Den använder SHA1-checksummor som revisionsnummer och RSA-signaturer för att identifiera vem som gjort vad. Licensierad med GPLv2 och kör på de flesta Unixar, Mac OS X och Windows. Den anses vara skriven i riktigt snygg C++ (har sagts av externa parter som tittat på koden).

Richard Levitte har medverkat i monotone's utveckling sen senhösten 2004, och har över lag varit rejält inblandade i ett antal FLOSS-projekt sen början på 90-talet. De mest kända har varit att porta GNU emacs 19 till VMS, fönsterhanteraren ctwm, starkt deltagande i OpenSSL, liksom monotone.

Under den här föreläsningen kommer Richard att berätta om den struktur som monotone bygger sin historik på, visa de mest vardagliga kommandona, hur man snabbt sätter upp sin egen server, gå in på arbetsflöden, samt beröra kringprogramvaror och hur man kan skriva sånt själv.

Föreläsningen är den andra i en serie föreläsningar som Datorföreningen Stacken kommer hålla i under våren. Har ni tid att slå ihjäl i väntan på föreläsningen? Ni är välkomna in till oss i vår lokal, ni hittar den mitt i mot Q24.