Nyheter för år 2012

2012-11-29 Höstmöte

Härmed kallas du som är medlem i Stacken till höstmöte 2012, torsdagen den 29:e november klockan 19.30 i sal Q24 på Kungliga Tekniska Högskolan.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan höstmötet) har du rätt att rösta på mötet. För studerande är avgiften 112 kronor, för övriga är den 212 kronor.

Härmed kallas Stackens medlemmar till Stackens höstmöte 2012, torsdagen den 29:e november klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan, sal Q24.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 5. Val av mötessekreterare
 6. Frågan om dagordningens godkännande
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Val av styrelse
 9. Fastställande av firmatecknare
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av årsavgift
 13. Fastställande av budget
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Är du intresserad av stackens verksamhet? Kan du tänka dig att vara med i Stackens styrelse? Kontakta valberedningen!

Läs mer…

2012-09-13 Öppet hus

Torsdag 13 september håller stacken Öppet Hus. Vi öppnar redan klockan 15 och håller på så länge någon är intresserad. Kom och träffa likasinnade och prata data. Höstens Stackenföreläsningar kommer att presenteras, och vi bjuder på fika.

Vår klubblokal ligger på plan 2 i Q-huset, så här hittar du hit.

Läs mer…

2012-02-23 Vårmöte 2012

Härmed kallas du som är medlem i Stacken till vårmöte 2012, torsdagen den 23:e februari klockan 19.30 i sal Q24 på Kungliga Tekniska Högskolan.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan vårmötet) har du rätt att rösta på vårmötet. För studerande är avgiften 112 kronor, för övriga är den 212 kronor.

Läs mer…

Stackens gamla mailserver (brev) har i kväll den 18:e februari ersats av den nya maskinen (vingummi). En del post körs temporärt genom den gamla maskinen fortfarande men större delen tar vingummi hand om.

Har ni några problem så kontakta staff@stacken.kth.se så ska vi kolla på problemet.

Läs mer…