En introduktion till DNSSEC

Välkommen till en föreläsning som ämnar besvara åtminstonde några av dina frågor om DNS och DNSSEC. DNS är lite utav internets globala adressbok, och är därmed en hörnsten som förekommer i så gott som all användning utav internet. DNSSEC är en utökning av DNS, som med hjälp utav kryptering gör protokollet mer tillförlitligt. Inledningsvis så kommer föreläsningen att ge en övergripande beskrivning av DNSSEC, vilka befintliga problem det löser, såväl som vilka framtida möjligheter vi har att se fram emot. Till exempel kommer vi med större säkerhet kunna intyga att en ssh-server alt. en https-sajt verkligen har den identitet den utger sig för att ha. Andra halvan utav föreläsningen kommer att mer konkret beröra hur man faktiskt använder sig utav DNSSEC. Både hur man validerar DNS-uppslagningar såväl som hur man signerar en domän. Andreas rattar till vardags linuxkluster, samtidigt som han privat har ett gediget intresse för DNS och DNSSEC. Efter att de senaste åren ha signerat sina egna domäner så håller han nu på och inför DNSSEC även hos sin arbetsgivare South Pole AB.

Kom till Q24 torsdagen den 29 jan kl. 18-20

Flyer (pdf)