Stackens Introföreläsningar

Nu har vi äntligen planerat in höstens introföreläsningar i programmering. Föreläsningarna kommer hållas i övningssal Q24, med start på onsdag nästa vecka. Schemat är som följer:

Programmeringsföreläsningarna kommer att rikta sig till den som aldrig har kodat förut, eller har lekt runt med python eller Java men aldrig skrivit ett större program tidigare.

Alla föreläsningar kommer bestå av först en lektion följt av egen problemlösning. Om du är intresserad av att hjälpa till under problemlösningen, hör antingen av dig till oss eller bara dyk upp på den/de föreläsning(ar) du vill vara med på.

Här finns slides från git-föreläsningen.