Nyheter för år 2011

2011-12-20 Höstmöte

Protokoll fört vid datorföreningen Stackens höstmöte 2011, tisdagen den 20:e december klockan 19:30 i sal Q22 på Kungliga Tekniska Högskolan.

1. Mötets öppnande

Stackens ordförande Stefan Berggren (nsg) förklarade mötet öppnat klockan 19:39.

2. Val av mötesordförande

Mötet valde föreningens ordförande Stefan Berggren (nsg) till mötesordförande.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet fann sig vara stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Per-Olov Andersson (poa) och Bo Lindbergh (blgl) valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

5. Val av mötessekreterare

Rasmus Kaj (kaj) valdes till mötessekreterare.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkännde dagordningen.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande personer befanns närvara och ha rösträtt:

 • Magnus Danielson (magda)
 • Bo Lindbergh (blgl)
 • Jan Lien (lien)
 • Richard Levitte (levitte)
 • Stellan Lagerström (stellanl)
 • Stefan Berggren (nsg)
 • Mikael Auno (auno)
 • Per-Olov Andersson (poa)
 • David Vuorio (vuorio)
 • Per Eriksson (perixon)
 • Jonas Hollén (hollen)
 • Hans Nordström (sib)
 • Johan Kjellin (jkjellin)

Följande personer befanns närvara utan rösträtt:

 • Rasmus Kaj (kaj)
 • Vladimir Bogodist (vladi)

8. Val av styrelse

Valberedningen Stefan Berggren (nsg) och David Vuorio (vuorio) presenterade sitt förslag. Efter en kort diskussion om en styrelses optimala storlek och suppleanters varande eller inte antog mötet förslaget enhälligt:

 • Ordförande
 • Stefan Berggren (nsg)
 • Vice ordförande
 • Mikael Auno (auno)
 • Kassör
 • Stellan Lagerström (stellanl)
 • Sekreterare
 • Per Eriksson (perixon)
 • Ledamöter
 • Magnus Danielson (magda)
 • Marcus Dicander (dicander)
 • Rasmus Kaj (kaj)
 • Richard Levitte (levitte)

9. Fastställande av firmatecknare

Ordförande Stefan Berggren (nsg) och Kassör Stellan Lagerström (stellanl) tecknar firman var och en för sig.

10. Val av revisorer

Jan Lien (lien) och David Vuorio (vuorio) valdes till revisorer.

11. Val av valberedning

Som valberedning valdes:

 • Stefan Berggren (sbergg) (sammankallande)
 • David Vuorio (vuorio)
 • Rasmus Kaj (kaj)
 • Jonas Hollén (hollen)

Till protokollet skall också föras en särskild guldstjärna till Jonas Hollén som anmälde sig frivilligt!

12. Fastställande av årsavgift

Årsavgiften för 2012 fastställs till 112:- för studerande och 212:- för övriga.

13. Fastställande av budget

Avgående kassören Magnus Danielson (magda) presenterade ett förslag och föreningen antog budgeten enligt följande:

Intäckter
Medlemsavgifter   20000
Utgifter
Telefon       1800
Porto        1800
Övrigt       2000
Hårdvara      5000
Soffor       5000
Evenemang      5000
Underskott     600

Det budgetterade underskottet täcks av föreningens kapital.

14. Övriga frågor

Jonas Hollén (hollen) frågar vad som gäller för att få inpasseringskort till lokalen.

Gällande regler är att den medlem som vill ha passerkort talar om det för kassören, som bekräftar behörigheten för kortexpeditionen, varpå medlemmen hämtar ut sitt kort på kortexpeditionen. Förutom den egentliga kortexpeditionen på Osquldas väg 6 plan fyra finn nu även möjlighet att hämta ut kort vid supportcenter helpdesk i kårhuset, med de mer praktiska öppettiderna vardagar 8.00 - 16.30.

16. Mötets avslutande

Mötet avslutade klockn 20:37.

Rasmus Kaj (kaj), mötessekreterare
Per-Olov Andersson (poa), justeringsman
Bo Lindbergh (blgl), justeringsman

Läs mer…

2011-08-22 Kårens Dag

Vi träffar nyantagna och värvar medlemmar på kårens dag. Se bilder från arrangemanget.

Läs mer…

Härmed kallas du som är medlem i Stacken till extramöte 2011, torsdagen den 21:e april klockan 19 i sal Q24 på Kungliga Tekniska Högskolan.

Vi håller i ett extramöte för att handlägga punkterna 8 till 10 pga. tidigare utebliven ekonomisk redovisning.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan vårmötet) har du rätt att rösta på vårmötet. För studerande är avgiften 111 kronor, för övriga är den 211 kronor.

Läs mer…

6 april (onsdag!) kl. 19.00 i Q24.

Lär dig mer om hur färg och bildskärmar fungerar! Kanske dina digitala bilder kommer att se bättre ut efter att ha lyssnat till vad Anders Jönsson, Sales Manager Color Edge, på bildskärmstillverkaren Eizo har att säga.

Han har en presentation som han håller en gång om året för Fotoskolan i Stockholm, Gamleby och Sundsvall. Den går igenom problemen med skärm kontra monitor med lite grundläggande färglära osv.

Det kommer även att vara tillfälle att kalibrera din laptop, om du använder Windows eller Mac. Vi har tillgång till en färg-kaliberings-mätare.

Läs mer…

31 mars kl. 19.30 i Q24.

Stacken håller i en föreläsning om det distribuerat versionshanteringsprogrammet Monotone på torsdag 31 mars i Q24, kl. 19.30

Monotone är ett fritt distribuerat versionshanteringsprogram uppkommet 2003. Det är utformat för att kunna arbeta med utan nätverkskoppling mot ett lokalt repository för att senare synkronisera detta med andras genom ett effektivt nätverksprotokoll som har släktskap med rsync och liknande. monotone lägger fokus på förändringar i grupper av filer snarare än i varje fil för sig, har historikmedveten ihopslagning (merge), lättviktsgrenar och integrerad kodinspektion (review). Den använder SHA1-checksummor som revisionsnummer och RSA-signaturer för att identifiera vem som gjort vad. Licensierad med GPLv2 och kör på de flesta Unixar, Mac OS X och Windows. Den anses vara skriven i riktigt snygg C++ (har sagts av externa parter som tittat på koden).

Richard Levitte har medverkat i monotone's utveckling sen senhösten 2004, och har över lag varit rejält inblandade i ett antal FLOSS-projekt sen början på 90-talet. De mest kända har varit att porta GNU emacs 19 till VMS, fönsterhanteraren ctwm, starkt deltagande i OpenSSL, liksom monotone.

Under den här föreläsningen kommer Richard att berätta om den struktur som monotone bygger sin historik på, visa de mest vardagliga kommandona, hur man snabbt sätter upp sin egen server, gå in på arbetsflöden, samt beröra kringprogramvaror och hur man kan skriva sånt själv.

Föreläsningen är den andra i en serie föreläsningar som Datorföreningen Stacken kommer hålla i under våren. Har ni tid att slå ihjäl i väntan på föreläsningen? Ni är välkomna in till oss i vår lokal, ni hittar den mitt i mot Q24.

Läs mer…

3 mars kl. 19 i Q22.

Stellan Lagerström håller en föreläsning i Q22 om text-detektering i foton enligt Viola&Jones metod ("Harr-like features", integralbilder, detektorkaskader och Adaboost).

Stellan har arbetat med mobilt datastöd för synskadade i Kalifornien de senaste 6 åren där text-detektering har används för att identifiera text från en bild.

Föreläsningen är den första i en serie föreläsningar som Stacken kommer hålla i under mars månad med start nu på torsdag.

Läs mer…

2011-02-17 Vårmöte

Härmed kallas du som är medlem i Stacken till vårmöte 2011, torsdagen den 17:e februari klockan 19 i sal Q24 på Kungliga Tekniska Högskolan.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan vårmötet) har du rätt att rösta på vårmötet. För studerande är avgiften 111 kronor, för övriga är den 211 kronor.

Medlemsavgiften betalas till PG 433 01 15-9, Datorföreningen Stacken. Glöm inte att ange namn och username - samtligas, om du betalar för flera personer. Eventuella frågor kan ställas till (styrelsen@stacken.kth.se)

Läs mer…

Under våren flyttar stacken sin www från den gamla servern igloo till cookie. Kontakta staff@stacken.kth.se för info.

Läs mer…