Nyheter & Kalender

Stackenförelänsning om Haskell - Torsdag 8/9 klockan 19

Marcus Dicander introducerar programspråket Haskell.

Läs mer…

2016-09-08

Marcus Dicander introducerar programspråket Haskell.

2016-09-01 Öppet hus

Alla intresserade välkomnas till Stackenlokalen

2016-08-22 Kårens dag

Stacken och andra kårföreningar träffar de nyantagna i kårhuset.

Stefan Berggren håller en stackenföreläsning om Ansible ( http://www.ansible.com ). Ansible är ett verktyg för att säkerställa konfiguration och installation av maskiner. Nivån kan anpassas från teoretisk introduktion till praktisk debuggning beroende på deltagarnas intresse.

Denna sida visar bara de fyra senaste nyheterna, för att se alla nyheter för 2023 gå hit.