Nyheter & Kalender

Kallelse till Stackens höstmöte

Härmed kallas du som är medlem i Datorföreningen Stacken till höstmöte, torsdag 28 november 2019 kl. 19.30 i en sal nära Stackenlokalen.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan höstmötet) har du rätt att rösta på mötet, stödmedlemmar har inte har rösträtt. Avgiften för THS-studerandemedlemmar är gratis, för övriga 119 kr.

Läs mer…

2019-10-31

Härmed kallas du som är medlem i Datorföreningen Stacken till höstmöte, torsdag 28 november 2019 kl. 19.30 i en sal nära Stackenlokalen.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan höstmötet) har du rätt att rösta på mötet, stödmedlemmar har inte har rösträtt. Avgiften för THS-studerandemedlemmar är gratis, för övriga 119 kr.

Känner du att du inte är aktiv och vill stödja Stacken? Som stödmedlem behåller du såväl konton som åtkomst till lokalen men du avsäger dig din rösträtt. Detta hjälper Stacken, (mer info om stödmedlemskap).

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 5. Val av mötessekreterare
 6. Frågan om dagordningens godkännande
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Val av styrelse
 9. Fastställande av firmatecknare
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av årsavgift
 13. Fastställande av budget
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Datorföreningen Stackens styrelse

2019-10-24 Embedded Deathmatch

Arduino - Raspberry Pi - ESP8266

Stackenföreläsning torsdag 7 november 14 november någon vecka klockan 19:30, i ett rum nära Stackenlokalen.

Uppdatering Pga sjukdom framflyttas föreläsningen till en kommande torsdagkväll. Vi i Stacken hoppas att du kan närvara vid detta tillfälle och beklagar det inträffade.

Vill du mäta eller styra någonting? En översikt över tre enkla och billiga sätt att komma igång med inbäddade system; hårdvara och mjukvara.

Förkunskaper: Det underlättar om du kan något programspråk och vet (på ett ungefär) vad en Volt är.

Av Stellan Lagerström, som har studerat Elektroteknik på KTH en gång i tiden, och har använt alla tre systemen professionellt (och några andra).

Denna sida visar bara de fyra senaste nyheterna, för att se alla nyheter för 2021 gå hit.