Nyheter & Kalender

Vårmöte

Härmed kallas du som är medlem i Stacken till vårmöte 2013, torsdagen den 28:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan, Osquldas väg 6, sal Q24.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan vårmötet) har du rätt att rösta på vårmötet. För studerande och andra med ont om pengar är avgiften 113 kronor, för övriga är den 213 kronor.

Medlemsavgiften betalas till PG 433 01 15-9, Datorföreningen Stacken. Glöm inte att ange namn och username - samtligas, om du betalar för flera personer. Eventuella frågor kan ställas till styrelsen@stacken.kth.se

Anteckningar förda under stackens vårmöte 2013. Detta kommer förhoppningsvis så småningom att kunna kallas mötesprotokoll.

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 19.39.

2. Val av mötesordförande

nsg

3. Val av mötessekreterare

kaj

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Posten gjorde visserligen lite märligt, men kallelse kom i ändå i stort sett i tid.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes utan ändringar.

6. Val av justeringsmän

Björn grönvall & Thordn

7. Tillkännagivande av röstlängd

Nsg, Blgl, kaj, magda, jkjellin, bygg, thordn, levitte, Hans Nordström, perixon, Björn, Peter Cabrioli.

Lien från punkt 6.

Frost & Avemark* från punkt 7.

8. Verksamhetsberättelse

Vi har medverkat vid kårens dag i början på höstterminen, och kort därefter ett öppet hus.

Vi har migrerat vår epost och webb till nya driftsystem. Dessutom har vi utökat vår filservermiljö med mount-kilimanjaro och mount-everest, vilket gav oss 15 TB afscell (och en del omonterad disk att välja på).

9. Balansräkning

  2012-01-01 Perioden  2012-12-31
Tillgångar
Kontanta medel 0,00  1605,00   1605,00
Postgiro  108631,20  9924,99   118556,19
Skulder
Reservation för skuld Magnus D.   -3055  0  -3055
Summa tilgångar / skulder  105576,20    117106,19
Resultat      11529,99
Inkomster
Medlemsavgifter   14453,00
Ränta PG  0,00
Donationer 9,00
Utgifter
Inköp  -457,00
PG Avg -450,00
Porto  2025,01
  11529,99

10. Revisionsberättelse

Ser ok ut. Revisorerna lien och vuorio tillstyrker ansvarsfrihet.

11. Ansvarsfrihet för 2012 års styrelse

Mötet beviljar enhälligt ansvarsfrihet för 2012 års styrelse.

12. Övriga frågor

Porto

Än en gång konstateras att pappersutskicken är vår stora fasta utgift, styrelsen har ett uppdrag att minimera detta genom att stöta på de som fortfarande har sina utskick per papper.

Nya medlemmar

Det går väldigt långsamt att få svar på medlemsansökningar. Styrelsen tar till sig kritiken och lovar bättring.

13. Mötets avslutande

Nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:14.

Läs mer…

2013-02-28

2013-02-28 Vårmöte

Härmed kallas du som är medlem i Stacken till vårmöte 2013, torsdagen den 28:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan, Osquldas väg 6, sal Q24.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan vårmötet) har du rätt att rösta på vårmötet. För studerande och andra med ont om pengar är avgiften 113 kronor, för övriga är den 213 kronor.

Medlemsavgiften betalas till PG 433 01 15-9, Datorföreningen Stacken. Glöm inte att ange namn och username - samtligas, om du betalar för flera personer. Eventuella frågor kan ställas till styrelsen@stacken.kth.se

Anteckningar förda under stackens vårmöte 2013. Detta kommer förhoppningsvis så småningom att kunna kallas mötesprotokoll.

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 19.39.

2. Val av mötesordförande

nsg

3. Val av mötessekreterare

kaj

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Posten gjorde visserligen lite märligt, men kallelse kom i ändå i stort sett i tid.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes utan ändringar.

6. Val av justeringsmän

Björn grönvall & Thordn

7. Tillkännagivande av röstlängd

Nsg, Blgl, kaj, magda, jkjellin, bygg, thordn, levitte, Hans Nordström, perixon, Björn, Peter Cabrioli.

Lien från punkt 6.

Frost & Avemark* från punkt 7.

8. Verksamhetsberättelse

Vi har medverkat vid kårens dag i början på höstterminen, och kort därefter ett öppet hus.

Vi har migrerat vår epost och webb till nya driftsystem. Dessutom har vi utökat vår filservermiljö med mount-kilimanjaro och mount-everest, vilket gav oss 15 TB afscell (och en del omonterad disk att välja på).

9. Balansräkning

  2012-01-01 Perioden  2012-12-31
Tillgångar
Kontanta medel 0,00  1605,00   1605,00
Postgiro  108631,20  9924,99   118556,19
Skulder
Reservation för skuld Magnus D.   -3055  0  -3055
Summa tilgångar / skulder  105576,20    117106,19
Resultat      11529,99
Inkomster
Medlemsavgifter   14453,00
Ränta PG  0,00
Donationer 9,00
Utgifter
Inköp  -457,00
PG Avg -450,00
Porto  2025,01
  11529,99

10. Revisionsberättelse

Ser ok ut. Revisorerna lien och vuorio tillstyrker ansvarsfrihet.

11. Ansvarsfrihet för 2012 års styrelse

Mötet beviljar enhälligt ansvarsfrihet för 2012 års styrelse.

12. Övriga frågor

Porto

Än en gång konstateras att pappersutskicken är vår stora fasta utgift, styrelsen har ett uppdrag att minimera detta genom att stöta på de som fortfarande har sina utskick per papper.

Nya medlemmar

Det går väldigt långsamt att få svar på medlemsansökningar. Styrelsen tar till sig kritiken och lovar bättring.

13. Mötets avslutande

Nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:14.

2012-11-29 Höstmöte

Härmed kallas du som är medlem i Stacken till höstmöte 2012, torsdagen den 29:e november klockan 19.30 i sal Q24 på Kungliga Tekniska Högskolan.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan höstmötet) har du rätt att rösta på mötet. För studerande är avgiften 112 kronor, för övriga är den 212 kronor.

Härmed kallas Stackens medlemmar till Stackens höstmöte 2012, torsdagen den 29:e november klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan, sal Q24.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 5. Val av mötessekreterare
 6. Frågan om dagordningens godkännande
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Val av styrelse
 9. Fastställande av firmatecknare
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av årsavgift
 13. Fastställande av budget
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Är du intresserad av stackens verksamhet? Kan du tänka dig att vara med i Stackens styrelse? Kontakta valberedningen!

2012-09-13 Öppet hus

Torsdag 13 september håller stacken Öppet Hus. Vi öppnar redan klockan 15 och håller på så länge någon är intresserad. Kom och träffa likasinnade och prata data. Höstens Stackenföreläsningar kommer att presenteras, och vi bjuder på fika.

Vår klubblokal ligger på plan 2 i Q-huset, så här hittar du hit.

2012-02-23 Vårmöte 2012

Härmed kallas du som är medlem i Stacken till vårmöte 2012, torsdagen den 23:e februari klockan 19.30 i sal Q24 på Kungliga Tekniska Högskolan.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan vårmötet) har du rätt att rösta på vårmötet. För studerande är avgiften 112 kronor, för övriga är den 212 kronor.

Denna sida visar bara de fyra senaste nyheterna, för att se alla nyheter för 2023 gå hit.