News for year 2019

Protokoll från stackens höstmöte den 28 november 2019

Read more…

Hereby you, as member of The Computer Club Stacken, are called to the autumn meeting at Thursday November the 28:th at 19:30 in a room near the Stacken club room.

Please pay your membership fee if it is not already paid (or if you are an honorary member). If you pay it on time (the money arrives before the autumn meeting) you have the right to vote at the meeting; supporting members do not have voting rights. The fee for THS student members is waived, for others it is 119 Swedish crowns.

Read more…

2019-10-24 Embedded Deathmatch

Arduino - Raspberry Pi - ESP8266

Stacken lecture thursday November 7 November 14 at 19:30 hours, in a room close to the clubroom.

Update The lecture has been postponed to an unknown thursday due to illness. We apologize for the inconvenience this might have caused you. And we hope that you can still attend this lecture.

Do you want to sense or control something? An overview of three easy and inexpensive roads to getting started with embedded systems; hardware and software.

Read more…

We have finally scheduled this fall's introductory lectures in programming. The lectures will be held in room Q24 on the KTH main campus, starting on wednesday next week. The full schedule is as follows:

  • Introduction to Python - Wednesday 2 oct, 18:00

  • Introduction to Java - Wednesday 9 oct, 18:00

  • Introduction to Git - Wednesday 16 oct, 18:00

The programming lectures will be aimed towards thos who have never coded before, or who have played around with python or Java but never written any larger programs.

Read more…

Stacken will be at the Student Union Day the 21th August 2019. We will be there from 10 to 16. This is an excellent time to say hi, talk with us if there is something you like to know.

Read more…

På torsdag 9 maj klockan 19:30, i en sal nära Stackenlokalen i Q-huset plan 2, kommer Andreas Edvardsson och Björn Pehrson att hålla en Stackenföreläsning om AMPRNet.

Grunden för AMPRNet är IPv4-adressrymden 44.0.0.0/8, ett A-nät som tilldelades världens radioamatörer i Internets barndom. Sverige har fått B-nätet 44.140.0.0/16 att förvalta och har sedan 2012 en överenskommese med Sunet om Internettransit med målet att på frivilligbasis göra amatörrörelsens utrustning och kompetens tillgänglig för organisationer med beredskapsansvar när kommersiella alternativ sviktar eller saknas.

Föredraget kommer att kort beskriva den pågående utbyggnaden av nätet, med tonvikt på redundans och robusthet, och fokusera på IT-tjänster och säkerhetsfrågor för olika beredskapsscenarier, exempelvis informationsbunkring, stöd för frånkopplad drift och samarbete mellan olika beredskapsorganisationer, mm.

Read more…

Thursday may 2, at 19:30 in a room close to the Stacken clubroom in the Q building, Alexander Hjelm will host a Stacken lecture about the Godot game engine.

Godot is the first fully integrated game development studio that is completely free and open source. With Godot, you can make games in C++/C# or the python-like GDScript language, and export them to PC, mobile and web platforms. Unlike Unity and Unreal Engine, there are no strings attached: no royalties, nothing. Your game is yours, down to the last line of engine code.

During the lecture, we will create a game from scratch using the free game engine Godot. The audience will decide what kind of game they would like to see, and there will be time to follow along on your own PC and ask questions. Afterwards we will have a QA-session where any questions are welcome, either about Godot or game development in general.

Read more…

På torsdag 4:e april klockan 19:30, i en sal nära Stackenlokalen i Q-huset, kommer Stellan Lagerström att hålla en Stackenföreläsning om LoRa och LoRaWAN.

LoRa är ett sätt att skicka datapaket långt (fast långsamt) på licensfria radiofrekvenser. LoRaWAN är nätverkslagret ovanpå det.

Stellan kommer att berätta om den underliggande tekniken, tillämpningar som Internet of Things och sina erfarenheter av en implementation, TheThingsNetwork. Han kommer också att ha lite hårdvara med sig att titta på.

Read more…

På torsdag 14 mars klockan 19:30, i en sal nära Stackenlokalen i Q-huset, kommer Rasmus Kaj att hålla en Stackenföreläsning om programspråket Rust.

Rust är ett programspråk med målsättningen att fler programmerare ska kunna skapa effektivare program med färre buggar.

Den här stackenföreläsningen ger först en mycket kortfattad beskrivning av Rust, dess filosofi och huvudsakliga skillnader och likheter med andra vanliga språk, och därpå skriver vi en enkel men effektiv databasbaserad webbtjänst från scratch.

Har du tidigare programmerat i till exempel java, go, c, c++, javascript eller python kommer du att kunna hänga med.

Read more…

2019-02-28 Vårmöte

Protokoll fört vid datorföreningen Stackens vårmöte, 28 februari 2019, Q24.

Read more…

You are hereby invited to the Stacken spring meeting 2019, Thursday, February 28, at 19:30 at KTH Royal Institute of Technology in a room close to the stacken club room.

Read more…