Nyheter för år 2019

Protokoll från stackens höstmöte den 28 november 2019

Läs mer…

Härmed kallas du som är medlem i Datorföreningen Stacken till höstmöte, torsdag 28 november 2019 kl. 19.30 i en sal nära Stackenlokalen.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan höstmötet) har du rätt att rösta på mötet, stödmedlemmar har inte har rösträtt. Avgiften för THS-studerandemedlemmar är gratis, för övriga 119 kr.

Läs mer…

2019-10-24 Embedded Deathmatch

Arduino - Raspberry Pi - ESP8266

Stackenföreläsning torsdag 7 november 14 november någon vecka klockan 19:30, i ett rum nära Stackenlokalen.

Uppdatering Pga sjukdom framflyttas föreläsningen till en kommande torsdagkväll. Vi i Stacken hoppas att du kan närvara vid detta tillfälle och beklagar det inträffade.

Vill du mäta eller styra någonting? En översikt över tre enkla och billiga sätt att komma igång med inbäddade system; hårdvara och mjukvara.

Läs mer…

Nu har vi äntligen planerat in höstens introföreläsningar i programmering. Föreläsningarna kommer hållas i övningssal Q24, med start på onsdag nästa vecka. Schemat är som följer:

  • Intro till Python - onsdag 2 okt kl 18:00.
  • Intro till Java - onsdag 9 okt kl 18:00.
  • Intro till Git - onsdag 16 okt kl 18:00.

Programmeringsföreläsningarna kommer att rikta sig till den som aldrig har kodat förut, eller har lekt runt med python eller Java men aldrig skrivit ett större program tidigare.

Läs mer…

2019-08-20 Kårens dag

Vi på Stacken ställer ut på Kårens dag (på Nymble) idag den 21:a Augusti 2019, välkommen att komma och säga hej.

Läs mer…

På torsdag 9 maj klockan 19:30, i en sal nära Stackenlokalen i Q-huset plan 2, kommer Andreas Edvardsson och Björn Pehrson att hålla en Stackenföreläsning om AMPRNet.

Grunden för AMPRNet är IPv4-adressrymden 44.0.0.0/8, ett A-nät som tilldelades världens radioamatörer i Internets barndom. Sverige har fått B-nätet 44.140.0.0/16 att förvalta och har sedan 2012 en överenskommese med Sunet om Internettransit med målet att på frivilligbasis göra amatörrörelsens utrustning och kompetens tillgänglig för organisationer med beredskapsansvar när kommersiella alternativ sviktar eller saknas.

Föredraget kommer att kort beskriva den pågående utbyggnaden av nätet, med tonvikt på redundans och robusthet, och fokusera på IT-tjänster och säkerhetsfrågor för olika beredskapsscenarier, exempelvis informationsbunkring, stöd för frånkopplad drift och samarbete mellan olika beredskapsorganisationer, mm.

Läs mer…

På torsdag 2 maj klockan 19:30, i en sal nära Stackenlokalen i Q-hust, kommer Alexander Hjelm att hålla en Stackenföreläsning om spelmotorn Godot.

Godot är den första fullt integrerade spelutvecklingsmiljön som är helt fri och öppen källkod. Med Godot kan du skapa spel i C++/C# eller det pytonliknade språket GDScript, och bygga för PC, mobil och webb. Till skillnad från andra spelmotorer, som Unity eller Unreal Engine, finns inga förbehåll; inga royalties eller liknande. Ditt spel är ditt, ner till sista källkodsraden.

Under föreläsningen kommer vi att skapa ett spel från scratch med hälp av spelmotorn Godot. Publiken väljer vilken typ av spel vi ska utveckla, och det kommer att finnas tid att följa med på din egen dator och ställa frågor. Efteråt finns utrymme för mer frågor, både om Godot och om spelutveckling i allmänhet.

Läs mer…

På torsdag 4:e april klockan 19:30, i en sal nära Stackenlokalen i Q-huset, kommer Stellan Lagerström att hålla en Stackenföreläsning om LoRa och LoRaWAN.

LoRa är ett sätt att skicka datapaket långt (fast långsamt) på licensfria radiofrekvenser. LoRaWAN är nätverkslagret ovanpå det.

Stellan kommer att berätta om den underliggande tekniken, tillämpningar som Internet of Things och sina erfarenheter av en implementation, TheThingsNetwork. Han kommer också att ha lite hårdvara med sig att titta på.

Läs mer…

På torsdag 14 mars klockan 19:30, i en sal nära Stackenlokalen i Q-huset, kommer Rasmus Kaj att hålla en Stackenföreläsning om programspråket Rust.

Rust är ett programspråk med målsättningen att fler programmerare ska kunna skapa effektivare program med färre buggar.

Den här stackenföreläsningen ger först en mycket kortfattad beskrivning av Rust, dess filosofi och huvudsakliga skillnader och likheter med andra vanliga språk, och därpå skriver vi en enkel men effektiv databasbaserad webbtjänst från scratch.

Har du tidigare programmerat i till exempel java, go, c, c++, javascript eller python kommer du att kunna hänga med.

Läs mer…

2019-02-28 Vårmöte

Protokoll fört vid datorföreningen Stackens vårmöte, 28 februari 2019, Q24.

Läs mer…

Härmed kallas Stackens medlemmar till Stackens vårmöte 2019, torsdagen den 28:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan i en sal i närheten av Stackenlokalen.

Läs mer…